AcouSoft

Bijproducten

Bijproducten

Deze pagina bevat een viertal tabellen en hebben allen betrekking op de verkoop nevenproducten hoortoestellen, waarbij de eerste tabellen betrekking hebben op de laatste 365 dagen (1 jaar) :

 • Verkoop bijproducten
  • Levert per medewerker/ per filiaal de gemiddelde orderwaarde exclusief hoortoestel die op een verkoopfactuur geplaatst zijn.
 • Gemiddeld aantal proefdagen en het daarbij behorende gemiddeld aantal afspraken per proef
  • Toont per medewerker/filiaal het gemiddeld aantal proefdagen. Deze wordt bepaald door de som van het aantal dagen (verkoopdatum – proefdatum) te delen door het aantal hoortoestel verkopen die de medewerker/ filiaal van de afgelopen 365 dagen.
  • Gemiddeld aantal afspraken zijn het aantal bezoeken die men voor de betreffende medewerker/ filiaal afgelegd moest hebben, voordat men tot een verkoop over kon gaan (het aantal afspraken wordt bepaald uit de agenda waarbij de handeling betrekking heeft op het aanpassen van hoortoestellen).
 • Aantal negatieve proeven van de afgelopen 365 dagen.
  • Binnen AA is er sprake van een negatieve proef, wanneer men bij het verwijderen van een hoortoestel van de proef bon als reden Negatieve proef opgeeft.
 • Een aantal audiciens passen hoortoestellen aan ten behoeve van Audibene. Deze hoortoestellen worden tegen € 0,00 verkocht, waarbij via een ander kanaal de afrekening met Audibene plaatsvindt.
  • Deze grafiek toont alle hoortoestellen die tegen € 0,00 verkocht zijn.

Wilt u het een en ander in werking zien, zie dan de onderstaande video demo: