AcouSoft

eDeclaratie

EDeclaratie in combinatie met externe integratie LH307 en 308 declaratie kunst en hulpmiddelen

«« »»

Audicien Assist (AA) is uitgerust met de mogelijkheid voor het plaatsen elektronische declaraties op de web services van Vecozo, famed en Icodis plus. Daarnaast is zij ook in staat om de ontvangen retourinformatie te verwerken en de geaccordeerde betalingen klaar te zetten voor uw eigen backoffice (financiële administratie).

Het product eDeclaratie kan los van AA (winkel applicatie!) gebruikt worden. Reden waarom we voor deze opzet gekozen hebben is als volgt:

 • eDeclaratie kan gebruikt worden voor het declareren van verzamel borderellen voor één of meerdere filialen die binnen 1 AGB code vallen. (zo gebruiken een drietal grote ondernemingen het product voor het declareren van zorgdeclaraties voor al hun filialen in één grote borderel. M.a.w het systeem is niet alleen geschikt voor declaratie verwerking van 1 winkel, maar is ook zeer geschikt voor grote organisaties met meerdere filialen.

 

 • Het product hoeft niet perse aan AA gekoppeld te zijn. Het verwerkt gegevens afkomstig van een winkelapplicatie ( bijvoorbeeld AA) als basis invoer voor het declaratie proces.

 

 • Ook bedrijven die geen onderdeel uitmaken van meerdere winkels kunnen hier ook heel goed gebruik van maken. Door de scheiding van AA en eDeclaratie heeft men de keuze om of het geheel in een omgeving te plaatsen, of los te blijven draaien van uw winkel applicatie AA. Keuze is hierbij geheel aan de gebruiker.

«« »»

Korte uiteenzetting werking van de functionaliteit van eDeclaratie

Winkelapplicatie
Binnen deze applicatie legt u alles vast wat voor een goed uitoefening van uw beroep noodzakelijk wordt geacht.

Aan het einde van proefperiode maakt u de levering definitief door middel van een factuur.

Uw winkelapplicatie maakt van de factuur een declaratie export aan, die op haar beurt weer ingelezen en verwerkt wordt binnen de module eDeclaratie.

 

EDeclaratie
EDeclaratie valt uiteen in twee verwerkingsgangen Nml.

 • Het controleren en klaarzetten van declaraties
 • Het verwerken van retour gekomen informatie, goedgekeurde regels klaarzetten voor backoffice (betalingen) en afkeurde regels corrigeren en op opnieuw aanbieden.

Het controleren en klaarzetten van declaraties
Dit vormt de bron voor alle verwerkingen van en naar de Vecozo / Famed / Icodis websites.

Het export bestand van uw winkel applicatie wordt ingelezen, waarbij de declaratie tabellen volgens de Vektis standaard LH307 gemaakt worden.
Wanneer het systeem op automatische verwerking staat ingesteld, worden bij het inlezen en verwerken de volgende controles uitgevoerd: (vijf punten controle van Vecozo)

 • COV (Controle Op Verzekeringsrecht)
 • Zijn alle verplichte velden ingevuld Zoals (GPH codes)

Vervolgens zal het systeem van alle correct bevonden regels per Uzovi code een declaratie bestand aanmaken. Deze wordt dan op de website, hetzij handmatig of automatisch,  van de factoring organisatie (Vecozo, Famed of Icodus + geplaatst)

Het verwerken van retour gekomen informatie, goedgekeurde regels klaarzetten voor backoffice (betalingen) en afkeurde regels corrigeren en op opnieuw aanbieden
De ingediende declaratie die bij de betreffende zorgverzekeraar is ingediend wordt na controle weer voor de zorgverlener klaargezet voor verdere verwerking (= retour informatie)

Een retourbestand bevat naast uw ingediende regels, per regel een extra aanvulling, met daarin bedrag toegewezen en een drietal coderingen voor reden eventuele afwijzing.

Bij het inlezen van een retourbestand, zal het systeem op zoek gaan naar de originele borderel, waarbij per declaratie / factuurregel aangegeven wordt welk bedrag door de verzekeraar wordt toegekend.

Van de declaratieregels die afgewezen zijn, worden de afwijzingscodes vertaald naar het Nederlands, zodat men na het verwerken van de retourinformatie in één oogopslag het volgende overzicht en acties kunt gaan uitvoeren:

 • Bedrag voldaan per factuur / regel
  • Hiermee kan men de openstaande posten in uw backoffice of AA afgeboekt worden.
 • Bij bedragen die deels of niet betaald zijn, ziet men direct de reden waarom de zorgverzekeraar deze heeft afgewezen,
  • Vanuit het overzicht kan men direct de betrokken regel aanpassen / corrigeren en op een nieuwe borderel plaatsen. (deze wordt dan meegenomen in de volgende batch)

 

Als laatste biedt eDeclaratie u een breed scala aan declaratie overzichten. Hiervoor willen wij u graag verwijzen naar de handleiding.

Meer weten?

«« »»

Bekijk onze overzichtelijke lay-out