AcouSoft

AudicienAssist

ja

Het basis pakket AA is niet alleen volledig uitgerust voor de dagelijkse praktijk van de audicien. Het systeem zelf heeft een rijke uitrusting met diverse externe pakketten, waardoor we in staat zijn om uw praktijk relatief eenvoudig te kunnen inrichten voor alle verplichte disciplines.

Zo kan het systeem relaties onderhouden met onderstaande systemen.

«« »»

Geintergreerde onderdelen AudicienAssist

Interface preview

Naamloos

Noah4 geintergreerd

Als actief Noah lid van het eerste uur, zijn wij als organisatie zeer bekend met alle Noah toepassingen met bijbehorende integraties. Binnen Nederland is AcouSoft de enige organisatie met diepgaande kennis (zowel audiologisch als systeemtechnisch). Noah is volledig verweven binnen AA, als gebruiker heeft u niet meer in de gaten of u met Noah of met AA werkt.

Meer weten over Noah4?

NVAB artikelbestand incl HSN koppeling

Een goed administratie pakket valt of staat vaak ook met een volledig en integer onderhouden artikelbestand. Het NVAB artikel bestand gaat al jaren mee en wordt door veel audiciens gebruikt als basis van het artikelbestand. Na verloop van tijd is her het HSN nummer bijgekomen.

Het HSN nummer is een nummer wat door ZN aan een categorie hoortoestel wordt toegekend. Sinds kort bestaan er al rapportages voor de zorgverzekeraars op basis van dit nummer. Het NVAB artikel bestand (voor allen gratis toegankelijk), zorgt periodiek voor een koppeling met het HSN nummer. Beiden worden dan op de AcouSoft site geplaatst.

Bij het updaten van het artikelbestand in AA worden alle NVAB nummers voorzien van een overeenkomstige HSN nummer.

Koppelingen met Loyalty pakketten

Loyalty bedrijven zijn organisaties die bepaalde marketing activiteiten van u overnemen. Zo verzorgen zij diverse acties en mailingen naar uw klanten. Een essentieel onderdeel hierin is dat loyalty bedrijven de beschikking moeten hebben van uw actuele data.

Indien uw organisatie een contract heeft afgesloten met het bedrijf loyalty te Rotterdam wordt er een service actief gemaakt waarmee het loyalty bedrijf op elk gewenst  moment de benodigde data naar haar toe kan halen voor  de gewenste mailing.

Daarnaast zal zij per gebruikte klant een bericht terugplaatsen vor elke aktie die het bedrijf voor u heeft uitgevoerd. Op deze manier heeft u inzichtelijk welke klanten betrokken zijn geweest bij een mailing en wat hun. Response is geweest.

MS Office

Binnen AA zijn diverse koppelingen met zowel MS Word als MS Excel mogelijk. Op deze manier kunt u naast de standaard rapportage overzichten (vaak lijsten), binnen Excel ook grafieken en diverse berekeningen op de AA cijfers loslaten, zonder dat u de bron van de data (AA) geweld aan doet.

MSWord is weer een prima koppeling voor mail merge toepassingen (bijvoorbeeld 5 jaren brief) en extra toevoegingen voor goedkeuringsrapportages voorschrijver.

Uitgebreide klanten registratie.

Per klant niet alleen registratie van de demografische gegevens maar ook:

 • Adres gegevens van familieleden ivm het versturen van nota’s naar familieleden van de klant
 • Verzekerde gegevens ( hoofd. Als aanvullende verzekering) dmv Uzovi en polisnummers van de verzekeringen. Deze gegevens worden verkregen middels een zgn. COV (controle op verekeringsrecht)
 • Voorschrijver en huisarts gegevens
Meer weten over Klantenregistratie?

«« »»

Vecozo, Famed en Icodis+

Diverse koppelingen met de diverse declaratie Portals is mogelijk. Zo kennen wij de volgende koppelingen:

COV (Controle op Verzekeringsrecht) / Vecozo

 • Via AA wordt bij de klantinvoer automatisch op Vecozo gecontroleerd hoe en wat de verzekerde condities zijn van de klant. Zo retourneert de COV controle de volgende gegevens terug:
  • Uzovikode, Naam zorgverzekeraar, Polisnummer, Pakketcode, pakketnaam van de Hoofd, aanvullende als tandarts verzekering.
  • Bovenstaande gegevens worden automatisch in AA gekoppeld aan de klant, waarna het systeem ook automatisch de juiste prijs en vergoedingsberekeningen kan uitvoeren.

Klik hier om meer te lezen over de COV controle.

Vecozo (Standaard declaratie portaal van de zorgverzekeraars)

 • Voor alle zorgverzekeraars kunt u hier uw declaratie bestanden (volgens formaat LH307) en na controle van de zorgverzekeraars uw retourbestanden (LH308) plaatsen en afhalen.
 • Declaratie standaard is LH307 / 308 (Kunst en Hulpmiddelen)
 • Vecozo declaraties kunt u zowel handmatig (per declaratie bestand) als via een webservice (automatisch verzamelen, controleren en plaatsen van de declaraties op het Vecozo portaal als het verwerken van de retourgekomen informatie).

Icodis + (Optitrade)

 • Icodus+ is net als Famed een factoring organisatie.
 • Ook hier kunt u indien een overeenkomst met Icodis is afgesloten uw declaraties zowel handmatig of middels een webservice plaatsen.
 • Organisaties als HoorProfs als CVZA zijn voor bepaalde zorgverzekeraars verplicht om hun declaraties via Famed / Icodis+ aan te bieden.
Naamloos

Famed

 • Is een factoring organisatie die de verdere verwerking van uw zorgdeclaraties voor u overneemt.
 • In plaats van het indienen bij Vecozo, kunt u uw declaratie ook bij Famed indienen. (zij zullen voor u de declaratie bij Vecozo plaatsen en zullen voor een verdere afhandeling zorgdragen.
 • Afhankelijk van uw overeenkomst is Famed in staat om oom uw debiteuren risico over te nemen. (m.a.w. als een zorgverzekeraar slechts een deel van de declaratie betaald, zal Famed het resterende deel voor u bij de klant incasseren.
 • Organisaties als HoorProfs als CVZA zijn voor bepaalde zorgverzekeraars verplicht om hun declaraties via Famed / Icodis+ aan te bieden.
 • Naast zorgdeclaraties kunt u ook met behulp van AA ook uw particuliere nota’s bij Famed kwijt.
 • Deze declaraties kunt u op de Famed website zowel handmatig als via een geautomatiseerde webservice plaatsen.

«« »»

Exact / Snelstart

AA kan als basis dienen voor diverse financiële systemen. Onze koppelingen zijn gebouwd voor zowel Exact als Snelstart. Uiteraard zijn er meerdere financiele systemen op de markt die de genoemde koppelingen ook kunnen gebruiken.

Vanuit de financiële administratie kan AA weer gevoed worden met de actuele openstaande posten / betaalde debiteuren. Op deze manier hoeft u niet altijd uw financieel systeem te raadplegen voor de openstaande posten voor een klant. Hiervoor moet wel uw financiële administratie uitgerust zijn om openstaande posten te kunnen exporteren.

Voorbeelden van systemen

 • AccountView met Exact koppeling
 • Minox met Exact koppeling
 • Xxxxx

Te exporteren gegevens

 • Debiteuren (zowel klanten als zorgverzekeraars).
 • Alle verkopen op factuur op Grootboeknivo
 • Alle verkopen per kas op Grootboeknivo inclusief Uitgaven per Kas. (Kasboek)
 • Alle Financiele mutaties op Kas nivo (Per kas betaalde facturen en Voorschotten per kas).

«« »»

Basis uitrusting AudicienAssist

De basis uitrusting van Audicien Assistent (AA) bestaat o.a. uit de volgende functionaliteiten.

Uitgebreide klanten registratie

Per klant niet alleen registratie van de demografische gegevens maar ook

 • Adres gegevens van familieleden ivm het versturen van nota’s naar familieleden van de klant.
 • Verzekerde gegevens ( hoofd. Als aanvullende verzekering) dmv Uzovi en polisnummers van de verzekeringen. Deze gegevens worden verkregen middels een COV (controle op verekeringsrecht)
 • Voorschrijver en huisarts gegevens.
Lees meer over klanten registratie?

Serienummer gebonden artikelen

Hoortoestellen, afstandsbedieningen en talloze producten hebben serienummers. Het systeem houdt van alle serienummer gebonden artikelen een uitgebreide registratie van.

Een serienummer gebonden artikel kent zowel een oorspronkelijke als actuele serienummer. De gebruiker jan zelf bepalen (op Hoortoestellen na) van welke artikelen men een serienummer registratie wil gaan bijhouden.

Inkopen op proef zetten, verkoop en service van serienummer artikelen gebeurt per serienummer.

Lees meer serienummers?

Bestelboek

Alle bestelde artikelen komen in een lijst openstaande bestellingen. Inkopen worden afgeletterd via deze openstaande bestellingen lijst.

Bestellingen kunnen per email naar de betreffende leverancier gemaild worden

Lees meer over het bestelboek?

Machtigings aanvragen

Naast een uitgebreide offerte aanvragen, kunt u met behulp van AA ook machtigingen van een zorglevering aan de gekoppelde zorgverzekeraar uitdraaien.

Een machtiging bestaat uit demografische gegevens van de klant ook uit de verzekerde en artikel gegevens. Deze laatste gaan gepaard met de bijbehorende GPH codes per artikel

Lees meer over machtigingen?

Bijhouden uitstaande proeven

Van alle artikelen, serienummer en niet serienummer gebonden artikelen die wel aan de klant geleverd zijn, maar nog niet zijn gefactureerd worden in het systeem bijgehouden.

Zo kan men een overzicht krijgen van alle openstaande proeven met proeftermijn.

Lees meer over proeven?

Tevredenheidsverklaringen

Alle zorgverzekeraars eisen dat na het slagen van een proef met een hoortoestel, de klant een zogenaamde tevredenheidsverklaring invult en ondertekend. Hierin geeft de klant te kennen dat men tevreden us over de hoortoestel(len).

Elke verzekeraar heeft een eigen model van tevredenheidsverklaring. Naast de basis tevredenheidsverklaring kent AA per zorgverzekeraar alle verschillende modellen.

Lees meer over tevredenheidsverklaringen?

«« »»

Bekijk onze overichtelijke scherm lay-out

«« »»

Basis uitrusting AudicienAssist (vervolg)

(Triage) Intake volgens Star

Per klant meerdere intakes mogelijk. Deze zijn gebaseerd op de huidige Starr reglement en kunnen op elk gewenst tijdstip aangepast en uitgedraaid worden.

Klik hier om weer te lezen over intakes.

Eenmalige en doorlopende machtigingen (SEPA)

Abonnementen worden zoals we zojuist beschreven hebben via een doorlopende machtiging geïntegreerde. Daarnaast ook nog de mogelijkheid om een eenmalige sepa incasso te inen.

Beide mogelijkheden zijn binnen AA mogelijk. Let wel, u moet wel bij uw bank toestemming vragen om met Sepa te kunnen werken. Daarnaast moet uw klant een mandaatverklaring tekenen. Deze machtigt u voor het innen Vd bedragen.

Klik hier om meer te lezen over SEPA’s

Bijhouden van reparaties van alle serienummer gebonden artikelen

Artikelen kunnen bij de leverancier ter reparatie worden aangeboden. Elke reparatie kent een uitgebreide klachten en werkzaamheden registratie.

Een historie hiervan is binnen AA op het serienummer zichtbaar

Klik hier om weer te lezen over goedkeuringsaanvragen.

Diverse rapportage mogelijkheden zowel voor uw eigen organisatie als verplichte rapportages t.b.v. zorgverzekeraars

Daar AA speciaal gemaakt is voor de audicien branche in Nederland bevat het product ook een diversiteit aan rapportage middelen die voor de Nederlandse branche gewenst en zelfs verplicht zijn..

Zo kent het systeem een diversiteit aan verschillende tevredenheidsverklaringen . Tevredenheidsverklaringen worden door de zorgverzekeraars opgelegd, die de klant moet ondertekenen aan het einde van de proef.

Zo kennen wij op dit moment tevredenheidsverklaringen voor de volgende zorgverzekeraaars

DSW, CZ, VGZ, Multizorg, de Friesland, Achmea en een eigen model.

Lees meer over rapportages?

Goedkeuringsaanvragen Voorschrijvers en Huisartsen

Voor een aantal audiciens is het normaal om een voorschrijver en of een huisarts op de hoogte te houden van de resultaten van het hoortoestel aan het einde van een proefperiode.

Het systeem bevat zowel voor een voorschrijver als voor de huisarts van de klant rapportage mogelijkheden.

Klik hier om meer te lezen over goedkeuringsaanvragen.

 

Binnenkort beschikbaar: SMS bericht naar klanten van afspraken!

Abonnementen

Mogelijkheid voor het creëren van abonnementen voor bijvoorbeeld het leveren van buitencategorie HOORTOESTELLEN, waarbij de klant een maandelijks bedrag betaald. Dit abonnement wordt gekoppeld aan een artikel en wordt maandelijks via een automatische incasso via SEPA bij de klant geïncasseerd.

Het systeem houdt een overzicht bij van alle afgesloten abonnementen, die automatisch maandelijks, via een maandfactuur aan de klant gefactureerd wordt.

Lees meer over abonnementen?

Agenda beheer

Agenda op basis van MS Outlook, waarbij het systeem rekening houdt met o.a

 • Medewerkers met de klanthandelingen die zij mogen uitvoeren
 • Ruimtes (aanpaskamers) gekoppeld aan de klanthandelingen die binnen de ruimte uitgevoerd mogen worden
 • Handelingen bevat alle handelingen met kleuraanduiding. Deze gaan gepaard met gemiddelde handelingsduur)
Lees meer over agenda?

Intelligente prijs en vergoedingsberekeningen diverse zorg producten per zorgverzekeraar (UZOVI)

Bij het opbouwen van een offerte of bij het aanmaken van een proefbon (leveringsbon) kan het systeem op basis van de Uzovi code van de zorgverzekeraar per geplaatste artikel de juiste prijs en vergoedingsberekening toepassen. Dit zowel voor het basis als voor de aanvullende verzekering.

Deze zgn. Rekenregels kunnen per jaar worden ongeregeld. Zo kunt u op voorhand dit jaar nog nieuwe renregels definiëren voor het nieuwe jaar. Deze gaan pas in het nieuwe jaar

Voor Hooprofs en CVZA leden worden de rekenregels jaarlijks aangepast en naar hun leden verstuur

Lees meer over berekeningen?

Facturatie / Declaratie faciliteit

Factureren van een zorglevering bestaat uit twee nota,s een klantbeeld en een zorgdoel. Deze laatste wordt naar de zorgverzekeraar elektronisch verzonden als een LH 307 bestand

Ook Facturatie mogelijk aan uitsluitend klanten, dus zonder declaratie naar zorgverzekeraar

De artikelen op de factuur vormen weer de basis voor de koppeling met uw verkoopboeking in uw financiële boekhouding, de backoffice.

Lees meer over facturatie en declaratie?

Mailings faciliteiten t.b.v. marketingdoeleinden

Alle mogelijke selecties op klanten en hun hoortoestellen inclusief zorgverzekeraars waar de klant verzekerd is kan men dmv een wizard zelf uitvoeren.

Het resultaat kan als lijst in excel geladen worden voor verdere verwerking, of kan gekoppeld worden aan een Word sjabloon van waaruit direct gemaild kan worden.

Lees meer over mailings?

«« »»