AcouSoft

eRapportage

Management rapportage

Het audicien pakket (AA) bevindt zich op dit moment in een metamorfose. Het zal langzaam maar zeker veranderen van de huidige Windows applicatie naar een web applicatie. Deze metamorfose zorgt voor een integratie met diverse externe systemen zoals bijvoorbeeld Vecozo, Famed, Optitrade, financiële applicaties, en ook Noah4. De introductie van de agenda applicatie (2e kwartaal 2015) die zowel op uw tablet en telefoon is te bedienen is daar een voorproefje van.

Inmiddels hebben wij deze nieuwe functionaliteit uitgebreid met een real time management informatie applicatie. Deze op grafieken gebaseerde  rapportage biedt u in real time een compleet inzicht van de status van uw organisatie. Op dit moment zijn er al een aantal rapportage widgets . Een widget is een zelfstandig werkende programma. Op één scherm kunnen vele widgets naast elkaar geplaatst worden, waarvan u weer elke widget apart kunt analyseren.

 

Wij kennen tot nu toe de volgende widgets:

 

Omzet overzichten

Verkochte hoortoestellen

Aantal klanten toename / afname

Uitstaande proeven en verkoopprognose

Agenda inclusief opkomst percentage

Openstaande posten

Aantal recepten

Declaraties per categorie hoortoestellen per uzovi (=zorgverzekeraar)

 

 

Bij het opstarten van de rapportage app, worden alle beschikbare Widget getoond. Elke Widget (blokje) is een zelfstandig werkend geheel. U kunt zelf de Widget volgorde bepalen. Het is de bedoeling dat u in één oogopslag informatie van uw organisatie of groep met filialen kunt beoordelen.

Wanneer u klikt op een Widget, zal de rapportage een niveau dieper gepresenteerd worden. De richting en de kleur van de pijlen in het overzicht geven hoe bijvoorbeeld het omzet loopt ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar.

Standaard rapporteren de Widgets over het actuele jaar dus van 1 januari tot nu. Met behulp van de datum selectie, kunt u de periode waarover u gerapporteerd wenst te worden zelf instellen. Binnen het dashboard heeft men de mogelijkheid om meerdere Widgets aan te maken. Na aanmaak worden deze in het hoofdscherm getoond. Daarnaast kan men nog per widget in de instellingen de filters naar eigen inzicht aanpassen.

Huidige management widgets

Omzet

De hoofdwidget toont in één oogopslag het resultaat tot nu toe. De richting en de kleur van de pijlen is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

De getoonde grafiek binnen de Widget geeft aan hoe de omzet zich in de opgegeven periode heeft ontwikkeld.

De Detailwidget geeft een gedetailleerder beeld van de Omzet.

In het staaf diagram wordt ook de omzet van vorig jaar in dezelfde periode getoond

In dit overzicht (rapportage staat ingesteld op maand)

–          Omzet per maand waarbij de Groene balken een hogere omzet en de rode een lagere omzet dan vorig jaar vertegenwoordigd.

–          Het Linker cirkeldiagram geeft het aantal hoortoestellen per categorie van de gekozen maand.

Het rechter cirkeldiagram geeft de omzet verdeling per zorgverzekeraar (uzovi) voor de gekozen maand aan.

Instellingen / Filter mogelijkheden voor de Omzetwidget

–          Filter op alle filialen / selectie van filialen

–          Filter op alle merken / selectie van merken

–          Filter op datum interval (Dag, week, jaar, maand)

–          Toon alleen de eerste x resultaten

–          Filter op alle uzovi’s / selectie van uzovi’s

Klanten Widget

De Klantenwidget geeft een overzicht van het aantal klanten (toe) afname binnen de opgegeven periode.

In het klanten detail widget toont de toe afname per maand het lijndiagram toont de af en toename van het klanten van dezelfde periode vorig jaar.

 

Het tweede diagram laat het aantal nieuwe klanten zien per aantal gekozen zorgverzekeraars binnen de geselecteerde maand

 

In het grijze vlak aan de rechter kant staan de aantallen klanten toe / afname per zorgverzekeraar

 

Instellingen en Filter instellingen bij klantenbestand

 

Filter op alle filialen /selectie van filialen

Verkoop Widget

De hoofdwidget toont alle verkochte hoortoestellen per geselecteerd merk  binnen de opgegeven periode.

Deze verkopen worden vergeleken met de verkopen binnen dezelfde periode vorig jaar

 

De detail widget toont aantal hoortoestellen verkoop per datum interval (zie selectie) afgezet tegen dezelfde verkopen vorig jaar binnen dezelfde periode

 

Tevens toont de detail widget aantal vervangende en het aantal nieuwe HOORTOESTELLEN ( criteria wat hiervoor gebruikt is of de klant al eerdere toestellen heeft gehad voor de datum selectie criterium)

Daarnaast wordt binnen de geselecteerde periode in het staafdiagram het aantal HOORTOESTELLEN uitgesplitst per merk

 

Resultaten van het detail widget worden naast de grafische weergave ook rechts in aantallen getoond.

 

Filter instellingen bij Verkoop Totaal

 

  • Filter op alle filialen of een selectie van filialen
  • Filter op merken of een selctie van merken
  • Datum Interval (dag, week, maand, jaar)
  • Toon alle eerste x resultaten
  • Filter op uzovi

Recepten widget

De hoofdwidget geeft in een oogwenk een overzicht van het aantal ontvangen recepten.

Criteria wat hiervoor gebruikt wordt is het recept kenmerk in het klantenbestand.

Het geheel wordt vergeleken met ontvangen recepten binnen dezelfde periode vorig jaar

De detail widget laat de verdeling per voorschrijver binnen de geselecteerde periode zien

Recepten kent de volgende filter /instellingen

–          Filiaal

–          Voorschrijver

Gedeclareerde hoortoestellen per categorie

De hoofdwidget toont alle verkochte hoortoestellen verdeelt over de verschillende zorg categorieën (categorie 1 tm 5) per geselecteerde Uzovi’s binnen de opgegeven periode

De detail widget laat binnen de opgegeven periode het aantal en percentage gedeclareerde categorie toestellen zien per geselecteerde Uzovi. Daaronder wordt per geselecteerde uzovi het totaal gedeclareerde bedrag incl. BTW tegen het bedrag wat al voldaan is gezet binnen dezelfde periode.

Gedeclareerde hoortoestellen per categorie kent de volgende filter / instellingen

–          Filter op filiaal of selectie van filialen

–          Filter op merk of selectie van merken

–          Filter op uzovi of selectie van meerdere uzovi’s

Afspraken Widget

De Hoofdwidget laat binnen de opgegeven periode het aantal afspraken zien per geselecteerde handeling of groep van handelingen. Tevens laat de widget ook het opkomst percentage zien.

Het hieraan gekoppelde detail widget levert

–          Aantal afspraken per geselecteerde handeling. De grafiek daaronder levert weer de opkomstpercentage per geselecteerde handeling.

Afraken kent de volgende filter / Instellingen

–          Filter op filiaal of selectie van filialen

–          Filter op handeling of een selectie van handelingen

–          Filter op medewerk(st)er of een selectie van medewerkers

Proeftijd

De hoofdwidget toont binnen de opgegeven periode het aantal dagen dat de proeven uit staan. Gemeten wordt tussen de periode proeftijd en verkoop en levert het gemiddeld aantal dagen proef op.

Het detail widget levert een drietal gedetailleerder  grafieken op. Bovenste grafiek toont per selectie filialen het gemiddeld aantal dagen, de langste en kortste proeftijd. Daarnaast wordt per geselecteerde filiaal het aantal incl. verkoopwaarde uitstaande proeven getoond.

De laatste lijngrafiek toont de verkopen van de geselecteerde filialen afgelopen periode incl. prognose van mogelijke verkopen volgende maand.

 

Proeftijd kent de volgende Filter / Instellingen
Filiaal

Openstaande posten

Deze Widget toont de openstaande posten volgens AA. (alle facturen die nog niet (geheel) betaald zijn.)

De detail Widget laat de openstaande posten per geselecteerde zorgverzekeraars zien, waarbij de openstaande posten van alle particulieren als geheel getoond worden. In detail worden de top 10 openstaande posten van de particulieren getoond.

De onderste grafiek toont de verdeling van de openstaande posten in het aantal dagen openstaand. De verdeling luidt (0- 39 dagen, 30 tot 60 dagen, 60-90 dagen, > 90 dagen)

Openstaande posten kent de volgende filter / instellingen

–          Filter op filiaal of groep van filialen

–          Men kan aangeven hoeveel van de hoogste particuliere nota’s getoond moeten worden